ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
13.01.2014, HC České Budějovice

Zápis z jednání správní rady HC Č. Budějovice o.s

ČESKÉ BUDĚJOVICE — ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. (dále jen „HC“) KONANÉHO DNE 12.1.2014. Správní rada rozhodla, že všechny zápisy z jednání budou vždy prezentovány na webu.
Přítomni:
 
-	Ing. Stanislav Rataj
-	Petr Havlátko - omluven
-	René Piegl
-	Mgr. Petr Smejkal

Jednat se počalo v 9:30 hodin dne 12.1.2014. Jednání je přítomen manažer HC pan Aleš Krátoška.

1.) Přijetí nových členů

Aleš Krátoška předložil přihlášky 18 nových uchazečů a Ing. Rataj přihlášky 16 uchazečů. Stejnopisy přihlášek jsou přílohou zápisu. Správní rada hlasovala tak, že pro přijetí těchto uchazečů byli všichni tři přítomní členové (Rataj, Smejkal, Piegl). Správní rada rozhodla o přijetí těchto nových 34 uchazečů o členství.

Oznámením o přijetí nových členů byl pověřen Ing. Rataj s tím, nechť nové členy přijaté vyzve k zaplacení členského přípěvku za rok 2014 ve výši určené na minulé správní radě, a to na účet HC. Nebude-li příspěvek zaplacen, bude nový člen vyloučen.

Správní rada jednomyslně určuje pravidla pro přihlašování dalších členů do termínu poslední správní rady před mimořádnou valné hromadou, a to tak že se lze přihlašovat do tohoto termínu, ale nejpozději na valné hromadě musí být členský nového člena uhrazen, jinak nebude připuštěn na valnou hromadu

2.) Stanovení termínu mimořádné valné hromady

Správní rada se jednomyslně shodla na tom, že na den 3.3.2014 od 15:00 hodin svolává mimořádnou valnou hromadu HC, která se bude konat ve VIP salónku Budvar arény na adrese F. A. Gerstnera 7/8, České Budějovice. Prezence bude probíhat od 15:00 a předpokládaný začátek jednání je 16:00 hodin.

3.) Neveřejná část – interní záležitosti klubu

4.) Úhrada částky ve výši 1,722.367,- Kč za prodej registračních práv hráčů Gulaše a Novotného od HC Mountfield a.s.

Mgr. Petr Smejkal informoval správní radu o tom, že proběhlo několik jednání ohledně úhrady výše uvedené částky a výsledkem těchto jednání je uznání dluhu ze strany HC Mountfield ve výši 1,722.367,- Kč s tím, že částku 400.000,- Kč se HC Mountfield a.s. zavázal uhradit do 31.12.2013 (tato částka byla skutečně do uvedeného termínu již uhrazena) a zbylou část ve výši 1,322.367,- Kč se HC Mountfield a.s. zavázal uhradit do 31.1.2014. Tato částka doposud nebyla uhrazena.

Jednání správní rady ukončeno v 11:20 hodin.

Sociální sítě

Pan Jiří Kolouch, českobudějovický mistr republiky 1951, přijel z Brna, kde žije, na dnešní besedu. Od 16 hodin v Jihočeském...

Pan Jiří Kolouch, českobudějovický mistr republiky 1951, přijel z Brna, kde žije, na dnešní besedu. Od 16 hodin v Jihočeském...

25. narozeniny dnes slaví obránce Motoru Karel Plášil. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a taky úspěchů v našem dresu!...

Za hráče sezony jste zvolili Václava Karabáčka, jehož jméno bude společně se jménem nejlepšího střelce sezony Lukáše Endála...