ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
15.01.2014, Redakce

Nechceme nikoho ovládat, říká Bednařík o mládeži

ČESKÉ BUDĚJOVICE — Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musí českobudějovický hokej vyřešit, je situace kolem mládeže a celého občanského sdružení HC České Budějovice. Vedení ČEZ Motoru České Budějovice chce rodičům, trenérům a všem ostatním členům občanského sdružení, stejně jako i dalším fanouškům hokeje, kterým není osud zdejšího klubu lhostejný, přednést své představy fungování místního hokeje. Problematika mládeže je velice složitá, následující materiál reaguje na nejčastější dotazy a obavy, které zaznívají kolem občanského sdružení, jak je sepsal generální manažer klubu Stanislav Bednařík.
Nastal čas, abychom alespoň částečně odhalili naše představy fungování českobudějovického hokeje a zároveň reagovali na některé pomluvy nebo nepravdy, které jsou šířeny mezi hokejovou veřejností.

Chce vedení ČEZ Motor České Budějovice (dále jen MOTOR) ovládnout mládežnický hokej, tzn. HC České Budějovice o. s. (dále jen MLÁDEŽ)?
1.) V žádném případě NECHCE!

2.) Chceme ale do Českých Budějovic navrátit normálně fungující hokejový klub, který bude sdružovat týmy od nejmladší žákovské kategorie, až po profesionální „A“ tým. To znamená, že chceme mít uzavřenou takovou smlouvu o spolupráci s MLÁDEŽÍ, která nám zajistí zásadní vliv na sportovní řízení klubu. Zdůrazňuji, že chceme organizovat sportovní činnost klubu, který bude i nadále složený ze dvou ekonomicky nezávislých subjektů!

3.) Nejedná se nám tedy o ekonomické propojení subjektů MOTORU a MLÁDEŽE, ale o nastavení takové organizační struktury klubu v oblasti sportu, která bude umožňovat plnění základních funkcí hokejového klubu:

a. Nabízet sportovní vyžití pro děti a mládež
b. Zajistit výchovu hokejových talentů směrem k „A“ týmu
c. Nabízet kvalitní hokeji pro naše fanoušky, partnery a širokou veřejnost

Jaká je představa financování klubu? Vedení MOTORU prý „ukradlo“ MLÁDEŽI peníze od společnosti ČEZ.
To je další z nesmyslů či pomluv, které i já slýchám. Pravda je zcela jiná. Obecně o přidělení těchto peněz rozhoduje pouze ČEZ samotný a ten jasně deklaroval, že peníze pro sezónu 2013-14 vynakládá na záchranu českobudějovického hokeje jako takového. A je nutné vzít v úvahu, že MLÁDEŽ má pro sezonu 2013-14 podepsanou a stále platnou smlouvu o spolupráci se společností HC Mountfield a. s. (o platnosti a nevypověditelnosti této smlouvy mám naposledy informace od vedení MLÁDEŽE z konce léta loňského roku, existence této smlouvy mimo jiné ukončila naše vyjednávání o spolupráci s MLÁDEŽÍ pro právě probíhající sezonu). Je tedy předmětné riziko, že finanční prostředky původně investované do výchovy českobudějovické, resp. jihočeské mládeže, budou vlastně vynaloženy na výchovu mladých talentů pro potřeby klubů mimo region…

Dále jistě není zanedbatelný fakt, že vedení MLÁDEŽE je minimálně od léta loňského roku kritizováno českobudějovickou radnicí, fanklubem a částí veřejnosti za neprůhledné hospodaření (mimo jiné je současnému vedení MLÁDEŽE vyčítán odchod 17 hráčů do Hradce Králové bez adekvátní finanční náhrady, škoda se rovná 50 % z cca. 15 miliónů Kč!). Navíc bylo podáno trestní oznámení na podvodné zvolení současného vedení MLÁDEŽE a není tedy z mého pohledu divu, že se někteří partneři mohou rozhodnout takové sdružení finančně nepodporovat. My jsme rozhodně nikoho nepřesvědčovali o tom, že nemá poslat peníze MLÁDEŽI a poslat je nám!

Otázka financování MLÁDEŽE nám příliš nepřísluší, protože naším cílem není ekonomické propojení obou subjektů. Nebudu ale strkat hlavu do písku a tvrdit, že se nás to netýká. Naopak, o otázce financování uvažujeme velmi intenzivně. Vnímáme totiž klub jako celek a od léta pracujeme nejenom na zajištění naplnění rozpočtu pro MOTOR, ale zjišťujeme i možnosti financování hokeje v Českých Budějovicích jako celku, tedy i MLÁDEŽE. Ve věci financování MLÁDEŽE jistě nepřicházíme s nějakým revolučním řešením, ale máme za to, že je smysluplné navázat na stávající model financování, tedy konkrétně:

1.) MOTOR je v rámci podmínek budoucí smlouvy o spolupráci, o kterou usilujeme, připraven zavázat se k finanční podpoře MLÁDEŽE. Dokáži si třeba představit, že od příští sezony bude v ceně vstupenky na utkání MOTORU i předem přesně definovaný příspěvek na mládež.

2.) Významným partnerem MLÁDEŽE je Město České Budějovice. S čelními představiteli města jednáme od léta jednak o možné legální podpoře MOTORU, ale ruku v ruce s tím i o podpoře MLÁDEŽE. Za tím účelem jsme měli již několik schůzek, další setkání s Radou města je naplánováno na 16. 1. 2014. Naším jednoznačným cílem je navýšení finanční podpory hokeje v Českých Budějovicích, a to tak, aby byla na podobné úrovni jako ve městech, která se považují za sportovní, nebo ještě lépe hokejová. Nemáme ale ani v nejmenším zájem na tom, aby byly ostatní sporty v Českých Budějovicích ze strany města zanedbávány, nebo na náš úkor přišly o podporu. De facto si přejeme, aby se sport jako takový stal tématem nejenom pro širokou veřejnost, ale i pro vedení Města České Budějovice, aby byla podpora sportu ze strany města zvýšena.

3.) Tradiční partner MLÁDEŽE - společnost ČEZ - nám ústy svého generálního ředitele přislíbil (a to bych považoval za velmi významné), že společnost ČEZ je připravená zvážit zachování své finanční podpory celého hokeje v Českých Budějovicích, ale za podmínky, že se MOTOR alespoň udrží v 1. lize a zároveň se bude realizovat společný projekt hokejového klubu s účastí MOTORU a MLÁDEŽE.

4.) Máme příslib mnoha současných reklamních partnerů MOTORU, že v případě realizace společného projektu hokejového klubu MOTORU a MLÁDEŽE, jsou připraveni finančně podpořit i MLÁDEŽ.

5.) Členové občanského sdružení svými příspěvky.

6.) Rodiče. Rád bych slíbil, že rodiče budou zbaveni povinnosti placení příspěvků, ale to by byl čirý populismus. Současný stav financování mládežnického sportu tuto možnost vylučuje. Snahou vedení MLÁDEŽE by ale jistě mělo být snížení finanční zátěže pro rodiče a otevření dveří pro širší základnu malých hokejistů.

Existence samostatného profi týmu dospělých je možná, jinak je to ale s mládeží, je to pravda?
Ano, tým dospělých může skutečně bez vážných problémů existovat samostatně. Jediným, ale řešitelným, problémem je zapojování povinných juniorů, nicméně to lze řešit střídavými starty nebo hostováním juniorů z kteréhokoliv oddílu v ČR. Jiný přístup je ale v případě, kdy se jedná o zapojování juniorů v rámci oddílu, kdy je zájmem jak týmu dospělých, tak juniorů o vychování co největšího počtu kvalitních hráčů, kteří budou v budoucnu prospění pro vlastní oddíl, nebo za peníze odejdou. Jinak je tomu ale s nutností spolupráce s týmem dospělých u mládeže. V případě, že MLÁDEŽ nebude mít uzavřenou žádnou smlouvu o spolupráci s týmem dospělých (podmínkou svazu je, že spolupracující subjekty musí být z jednoho města), hráči, kteří přestanou věkově patřit do juniorů, mohou opustit MLÁDEŽ bez jakékoliv finanční náhrady. V prvním roce neexistence takové smlouvy mohou odejít na hostování bez náhrady, v druhém roce dokonce na trvalý přestup. Kromě všech končících juniorů se navíc jedná i o hráče jako jsou Jiří Novotný, Milan Michálek, Martin Hanzal, Filip Novák, Zdeněk Kutlák, Lukáš Sedlák atd.

Chce vedení MOTORU po ovládnutí MLÁDEŽE vyhodit všechny trenéry a přivést své kamarády?
K „ovládnutí“ jsem se již vyjádřil. Co se týče nařčení o našich záměrech se současnými trenéry, takové řeči se mi také donesly, musím s úsměvem napsat asi tolik:

1.) Současní trenéři jsou v drtivé většině naši kamarádi nebo dlouhodobí známí! Před svým nástupem do funkce GM jsem osobně neznal tak 3-4 trenéry. Rozumím této obavě tedy tak, že vyhodíme (ve stejném poměru k současným trenérům jako jsem já jsou i moji kolegové z vedení MOTORU) svoje kamarády a nahradíme je jinými kamarády?
Ten, kdo je případně ochoten této nepravdě o vyhození všech současných trenérů naslouchat, by měl vzít rozum do hrsti a uvědomit si, že k trénování mládeže je nutné mít trenéry s odpovídajícím vzděláním, na to jsou jasné svazové předpisy! Takže, i kdybychom něco takového udělat chtěli, jakože nechceme, je to vlastně technicky nemožné a ani náš model řízení klubu nám takové pravomoci nedává.

2.) A teď už bez úsměvu. Nemohu nikomu ze současných trenérů zajistit a slíbit trvalé místo. Jednak proto, že o tom nebudu rozhodovat, ale zejména proto, že o obsazení pozice trenéra musí rozhodovat jeho kvalita a výsledky. O tom kdo je a není kvalitní trenér, koho kdo bude trénovat, by v našem zamýšleném modelu řízení klubu měla rozhodovat několikačlenná komise, řekněme Trenérská rada (složená z metodiků a šéftrenérů, tedy hokejových odborníků). Jsem zásadně proti udělení pravomoci výběru trenérů mládeže jedné osobě. Jednak proto, že „víc hlav víc ví“, a také proto, aby bylo zamezeno „zaručeným informacím“, proč ten který trenér má to či ono trenérské místo.

Jak by měla vypadat organizace sportovní činnosti klubu v úseku mládeže?
Je předčasné hovořit o tom, jak bude klub organizován, protože právě i způsob organizace klubu musí být předmětem dohody mezi MOTOREM a MLÁDEŽÍ. Přesto mohu alespoň v hrubých rysech prezentovat naše představy:

1.) Zřízení METODICKO-SPORTOVNÍ RADY, která by měla být alespoň tříčlenná (jedním z členů by byl sportovní ředitel MOTORU). Ta vypracuje tréninkový plán s ohledem na dlouhodobé zkušenosti se sportovním tréninkem se zapracováním moderních trendů. Neměnil by se tedy každoročně celý systém sportovního tréninku. Zodpovídala by pak na základní otázky typu – učí se začínající hokejisté bruslit s hokejkou nebo bez atd. A výchova talentů jde jasným směrem k potřebám „A“ týmu

2.) Zřízení TRENÉRSKÉ RADY, která by byla alespoň pětičlenná (členové Metodicko-sportovní rady + šéftrenér juniorů a dorostu + šéftrenér žáků a základny). Ta by obsazovala trenéry u týmů (TRENÉR je zásadní a nejdůležitější článek výchovy mládeže)

A představa o složení správní rady MLÁDEŽE existuje?
Samozřejmě existuje, ale s plným vědomím toho, že o složení Správní rady rozhodne Valná hromada občanského sdružení, čili všichni jeho členové. Měl by to být mix odborníků (hokejová osobnost, trenér, právník, ekonom…), zástupců skupin, které mají logický zájem na fungujícím sdružení (rodiče, fanklub, MOTOR, město České Budějovice), a skupin, které MLÁDEŽ financují (sponzoři, rodiče, město, MOTOR). A ideálně, to už si přeji hodně, aby všichni členové správní rady měli alespoň podobnou vizi sportovního řízení klubu jako my. Podle toho, co píši výše, by mohl vzniknout dojem, že Správní rada by měla být třeba patnáctičlenná. To ne, konkrétní osoba může totiž reprezentovat více skupin současně a počet členů by měl být předmětem diskuse. Bude ale platit, že půjde minimálně o pět členů (což je dle současných stanov).

1.) Předseda SR - výrazná osobnost z hokejového prostředí

2.) Členové SR

a) Zástupce rodičů (kontrola hospodaření, ideálně zároveň právník, ekonom, hokejista)
b) Zástupce politické scény (radní nebo zastupitel, obousměrná komunikace, zajištění finanční podpory, kontrola hospodaření, ideálně zároveň ekonom nebo právník)
c) Zástupce MOTORU (sportovní směrování, kontrola hospodaření)
d) Zástupce Fanklubu (kontrola hospodaření, sportovní směrování)
e) Zástupce trenérů mládeže (sportovní směrování)
f) Právník
g) Ekonom

A co závěrem
Rozhodně námi necloumají žádné mocenské nebo zlatokopecké emoce, jak nám bývá zlými jazyky podsouváno. Chceme hrát hokej! Celou vzrušenou atmosféru kolem budoucího směrování organizace hokeje v Českých Budějovicích považuji za nepřiměřenou. Jsme připraveni svojí měrou a možnostmi přispět k uklidnění a vyjasnění situace a nalézt ideální model budoucí spolupráce a fungování hokeje ve městě. Ve všem, co bylo výše psáno o budějovickém hokeji, byl neprávem pomíjen fakt, že ve městě existuje ještě minimálně jeden subjekt provozující hokej dospělých a zejména ještě jeden oddíl mládežnického hokeje.
Nejprve je nutné napravit a zorganizovat chod historicky nejsilnějšího hokejového oddílu v Českých Budějovicích a následně je jistě namístě se začít zabývat diskusí o vzájemně výhodné spolupráci obou mládežnických hokejových sdružení a ve finále i s ostatními oddíly v kraji, protože bychom klub ČEZ Motor České Budějovice ve výchově talentů rádi vrátili tam, kde v minulosti již byl. To znamená, aby se stal tréninkovým centrem všech talentovaných juniorů z celého kraje.
Sociální sítě

Ve včerejším večerním utkání jsme prohráli s Lincem, o jedinou naší trefu se postaral Jan Veselý. Foto: @bwlinz #priprava

REPORTÁŽ | Ani v dalším venkovním přípravném utkání jsme nedokázali zvítězit, na ledě Lince jsme prohráli 1:4. bit.ly/2HcRHgC

Dnes v 19:30 nastoupíme na ledě rakouského celku EHC Black Wings Linz!

Dnes v 19:30 nastoupíme na ledě rakouského celku EHC Black Wings Linz! Jedete Motor podpořit? #hcmotor #dnesnisestava #practice...