ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
20.02.2014, Matěj Mayer

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. z 19.2. 2014

Ve středu 19.2. zasedala správní rada HC České Budějovice a zápis z jejího jednání je k dispozici veřejnosti.
Přítomni:

-	Ing. Stanislav Rataj
-	Petr Havlátko
-	René Piegl
-	Mgr. Petr Smejkal 

Jednat se počalo v 15:00 hodin dne 19.2.2014. Jednání je přítomen manažer HC pan Aleš Krátoška.

1.) Přijetí nových členů

Aleš Krátoška předložil přihlášky 9 nových uchazečů, Ing. Rataj přihlášky 9 uchazečů a Mgr. Smejkal 1 přihlášku uchazeče. Stejnopisy přihlášek jsou přílohou zápisu. Správní rada hlasovala tak, že pro přijetí těchto uchazečů byli tři členové (Rataj, Smejkal, Piegl), Havlátko se zdržel hlasování, aby nebyl obviněn z náboru „černých duší“.

Oznámením o přijetí nových členů byl pověřen Ing. Rataj s tím, nechť nové členy vyzve k úhradě členského příspěvku, a to na účet HC. Nebude-li příspěvek zaplacen, bude nový člen vyloučen. To se netýká přijatého člena Mgr. Ondřeje Flašky, který členský příspěvek uhradil v hotovosti při doručení přihlášky Mgr. Smejkalovi.

2.) Neveřejné, interní záležitost klubu.

3.) Kandidátka správní rady pro volby členů správní rady na mimořádné VH

Mgr. Smejkal správní radu informoval, že členové HC z řad rodičů vybrali mezi sebou dva kandidáty na členy správní rady, a to pana Milana Janouška a Jana Rybu. Mgr. Smejkal informoval, že oslovil s žádostí o kandidaturu pana Františka Jouna, který kandidaturu přijal a pana Milana Šestáka, který svou kandidaturu zvažuje. Mgr. Smejkal a René Piegl sdělili, že tyto čtyři kandidáty oni osobně podporují ke zvolení. Naopak Petr Havlátko a Ing. Rataj se ke kandidatuře uvedených osob nevyjadřují.

Vedle toho se na správní radu obrátili pan František Eliáš, Jiří Bárta a Jaroslav Brabec a projevili zájem o svoji kandidaturu. Správní rada jako celek se k jejich případné kandidatuře nevyjadřuje a nezaujímá žádný postoj.

Ing. Rataj informoval správní radu o tom, že panem Bednaříkem byl informován o tom, že ČEZ MOTOR České Budějovice (CBH2013 a.s.) bude navrhovat do správní rady Aleše Kotalíka, Mgr. Ing. Jana Součka a Josefa Melichara.

4.) Ekonomický výhled do konce sezóny 2013/2014

Mgr. Smejkal informoval, že provedl zběžnou analýzu výhledu hospodaření HC v sezóně 2013/2014. K 30.4.2014 předpokládá, že zůstatek na účtu HC by měl činit cca 500.000,- Kč, to vše za předpokladu, že náklady v měsících únor, březen a duben 2014 nevybočí z nákladů za stejné období v minulé sezóně.

5.) Neveřejné, interní záležitost klubu.

6.) Neveřejné, interní záležitost klubu.

7.) Informace manažera Krátošky

Manažer Krátoška správní radu informoval, že ke dni 30.4.2014 uplyne doba trvání jeho smlouvy u HC a protože zatím správní rada s ním nezačala jednat o možném prodloužení smlouvy, kterou by on sám rád prodloužil s tím, že však se informoval o případném angažmá v jiných klubech.

8.) Informace Petra Havlátka o snaze jednat s představiteli ČEZ MOTOR

Petr Havlátko informoval správní radu, že se snažil kontaktovat představitele HC ČEZ MOTOR pana Romana Turka a pana Radka Bělohlava se záměrem vyjasnění si současné situace a vyjasnění si budoucnosti spolupráce mezi mládeží a ČEZ MOTOR. Roman Turek nereagoval na telefonáty ani na SMS. Radek Bělohlav schůzku. Ta se však k dnešnímu dni nekonala.

9.) Organizace mimořádné valné hromady

Správní rada jednomyslně pověřuje přípravou a organizací mimořádné valné hromady Ing. Rataje.

10.) Neveřejné, interní záležitost klubu.

11.) Vzdání se funkce členů správní rady

Mgr. Smejkal a pan Piegl předložili správní radě v písemné podobě své vzdání se funkce člena správní rady, a to k datu 20.2.2014. Správní rada jejich vzdání se funkce vzala na vědomí, přičemž toto odstoupení je přílohou zápisu. Oba odstoupivší členové sdělili, že důvody pro své odstoupení zveřejní. Správní rada bere rezignaci na vědomí.

Jednání správní rady ukončeno v 17:00 hodin.

Sociální sítě

I podruhé v přípravě jsme na domácím ledě uspěli, @lausitzerfuechse jsme porazili 4:2. #priprava

Bude tato sestava dnes vítězná? Jaký je váš tip? #friendlymatch

Bude tato sestava dnes vítězná? Jaký je váš tip? #friendlymatch

Kabina na dnešní utkání je ready! #hcmotor #match #friendlymatch #dressingroom