MADETA MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
01.04.2014, HC České Budějovice

Zápis z jednání správní rady HC Č. Budějovice o.s z 31.3.2014

ČESKÉ BUDĚJOVICE — Správní rada HC České Budějovice znovu zasedala a zápis z jejího jednání je opět k dispozici veřejnosti.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. (dále jen „HC“) KONANÉHO DNE 31.3.2014

Přítomni:
- Milan Janoušek
- Jan Ryba
- Milan Šesták

Omluven:
- Petr Havlátko

Jednání Správní rady zahájeno v 17:30 hodin dne 31.3.2014.

1.) Trenérská rada Správní rada na základě jednání s Radou ředitelů HC ČEZ Motor a.s. projednala kandidáty na obsazení Trenérské rady klubu. Správní rada jednomyslně schválila složení Trenérské rady :


a)	Vladimír Caldr 
b)	Jan Trummer
c)	Radek Bělohlav
d)	Petr Míšek
e)	Aleš Dvořák
f)	Stanislav Hrubec
g)	Roman Heindl

Trenérská rada zahájí činnost 4.4.2014, kdy na úvodním jednání zvolí předsedu Trenérské rady, a zahájí projednání trenérského obsazení pro sezónu 2014/15. Předseda Trenérské rady svolává Trenérskou radu, řídí jednání, komunikuje se Správní radou klubu.
Trenérská rada z každého jednání pořídí zápis o projednávaných bodech, včetně hlasování při podávání návrhů, metodiky, trenérů, atd.. Každý člen trenérské rady má jeden hlas, kdy návrhy, doporučení a závěry trenérské rady jsou přijaty vždy hlasováním všech členů trenérské rady.
Sekretář klubu má povinnost evidovat veškeré podklady a zápisy trenérské rady, v rámci evidence klubu.

2.) Přihlášky na pozici Trenéra/Asistenta pro hokejovou sezónu 2014/15

jméno:         licence
Jan Trummer    studující A
Stanislav Hrubec      C
Jaroslav Brabec  studující A
František Čech       B
Bc. Jan Soukup       B
Mgr.Ladislav Kolda     A
Jiří Šrámek         B
Mgr.Milan Dančišin     B
Denis Mařík         C
Lukáš Chaloupka       B
Roman Horák         B
Aleš Dvořák         B
Milan Kupka         A
Bc. Petr Červený      B
Jiří Hanzal         C
Filip Turek         B
Rudolf Suchánek       B
Rostislav Kadlec      B
Václav Vacek        B
Jaroslav Formánek      A
Tugomír Grgurič   stud. C
Bc. Radek Vondruška     C
Josef Andrle        B
Martin Štrba        B
Mgr. Vladimír Caldr     B
Paedr. Kamila Hansová    A
Ladislav Gula        B
Petr Masopust        C
Martin Všetečka       B
Roman Heindl      stud.A
Dne 31.3.2014 24:00 hod. uplynula lhůta pro podání přihlášek, na pozici trenérů a asistentů v rámci činnosti HC České Budějovice. Seznam přihlášených bude zveřejněn na webových stránkách klubu, kdy Trenérská rada z této množiny navrhne Trenérský tým pro následující sezónu.

3.) Právní servis
Správní rada projednala návrh na obsazení skupiny Právní servisu klubu, která bude plnit úkoly spojené s činností klubu, především poskytovat:
a) Právní poradenství
b) Právní služby
c) Zastupování klubu v rámci právních sporů

1) Primárním cílem je nastavit smluvní procesy dle platné legislativy s ohledem na NOZ.
2) Přezkoumat prodej 17 hráčů z HC Mountfield a.s. do HC Mountfield HK, zpracovat podrobný právní rozbor a navrhnout Správní radě další postup. Správní rada je přesvědčena, že spolek HC České Budějovice byl postupem HC Mountfield a.s. jednoznačně poškozen, a je připravena zájmy budějovické mládeže zodpovědně hájit.
3) Přezkoumat plnění smlouvy mezi občanským sdružením a HC Mountfield zpracovat podrobný právní rozbor a navrhnout Správní radě další postup.
4) Zpracovat stanovy spolku HC České Budějovice, v návaznosti na NOZ, včetně řešení kritizovaných ustanovení.

Právní servis
1) JUDr. Jiří Jaroušek
2) Mgr. Petr Červený
4.) Management klubu
Správní rada schválila obsazení pozic v klubu odpovědných za provozní, organizační a sportovní vedení klubu.

a) Sekretář klubu - Roman Heindl
b) Vedoucí SpS - Aleš Dvořák
c) Vedoucí SCM - Jan Trummer

5.) Jednání se zástupci HC ČEZ Motor, a.s.
Správní rada projednala s partnerem obsazení Trenérské rady, kdy došlo k oboustranné dohodě. Dalším bodem jednání byly základní parametry „Smlouvy a spolupráci“ mezi kluby, v základních bodech došlo k výrazné shodě, budoucí smluvní strany se dohodly, že připraví koncept smluvního ujednání, tak aby bylo možné v co nejkratší době projednat finální podobu smlouvy. Posledním bodem jednání byla diskuse o budoucí spolupráci v rámci komunikace s partnery, sponzory, možnosti společných marketingových aktivit, chceme přesvědčit partnery a veřejnost, že si zasloužíme širokou podporu, chceme vytvořit prostředí, které bude naše děti bavit, budou mít možnost hokejového růstu a zároveň se těšit z programu klubu.

6.) Předání klubu
Správní rada byla informována Sportovním manažerem Alešem Krátoškou o přípravě na předání klubu, kdy probíhá podrobná inventarizace podkladů. Veškerá agenda, majetek bude protokolárně fyzicky předán Sekretáři klubu. Sportovní manažer odpovídá Správní radě za průběh předání:

1) FIHM – sklad, majetek, výstroj, atd.
2) Smluvní vztahy – evidence smluvních ujednání.
3) Účetnictví klubu, pokladna, účetní doklady, účetní uzávěrka, atd.
4) Registrace hráčů, evidence, protokol
5) Sportovní agenda

7.) Dotace města České Budějovice
Správní rada na jednání ze dne 5.3.2014 rozhodla, že volba Prezidenta a Víceprezidenta klubu bude realizována po kooptaci pátého člena Správní rady. Probíhající jednání s partnerem HC ČEZ České Budějovice, jsou přímo spojeny s doplněním Správní rady. Vzhledem k situaci, kdy je potřeba naplnit formální podmínky žádosti o dotaci města České Budějovice, Správní rada jednomyslně pověřila Mgr. Milana Janouška zastupováním klubu v rámci jednání a podání žádosti.

Člen Správní rady Milan Šesták ………………………………….. Člen Správní rady Milan Janoušek ……………………………….. Člen Správní rady Jan Ryba ………………………………………

Sociální sítě

Dnes nastoupíme v této sestavě. Jaký tipujete výsledek utkání? #hcmotor #dnesnisestava #nejenhokej

Dneska hraje Motor, takže vychází HOKEJKLUB!Najdete v něm rozhovor s Pavlem Novákem, vyrovnanou bilanci se soupeřem i zajímavosti...

Obránce Karel Plášil je nejvytíženějším mužem sestavy trenéra Václava Prospala. V průměru tráví na ledě 21 minut a 8 vteřin, v...

26. narozeniny dnes slaví obránce Jan Štencel. Gratulujeme a přejeme všechno nejlepší! ??

×
×
Odehrané v 17:00 | Muži
Madeta Motor Č. Budějovice
HC Olomouc