ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
16.04.2014, HC České Budějovice

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. ZE DNE 14.4.2014

ČESKÉ BUDĚJOVICE — Zasedala správní rada HC České Budějovice a vydala ten zápis.
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. (dále jen „HC“) KONANÉHO DNE 14.4.2014

Přítomni:
- Milan Janoušek
- Jan Ryba
- Milan Šesták
Omluven:
- Petr Havlátko
Jednání Správní rady zahájeno v 16:00 hodin dne 14.4.2014.

1.) Trenérský tým pro sezónu 2014/15 Správní rada projednala návrh na obsazení pozic hlavního trenéra, prvního a druhého asistenta, pro týmy juniorů, staršího dorostu, mladšího dorostu, žákovských kategorií, základen a přípravky. Trenérská rada jednomyslně schválila a následně doporučila pro sezónu 2014/15 následující trenéry:

Vedoucí SCM – Jan Trummer
Kategorie:   Hlavní trenér  I.asistent 	  II.asistent 
Junioři	       J.Trummer 	F.Turek 	J.Šrámek
Starší dorost R.Heindl M.Všetečka F.Čech
Mladší dorost L.Kolda M.Dančišin V.Caldr
Ml. dorost „B“ M.Dančišin L.Kolda V.Caldr
Vedoucí SPS – Aleš Dvořák
Starší žáci A A.Dvořák L.Chaloupka
Starší žáci B V.Vacek R.Kadlec M.Všetečka
Mladší žáci A L.Chaloupka A.Dvořák F.Turek
Mladší žáci B P.Červený V.Vacek R.Kadlec
Koordinátor základen – Jaroslav Formánek
Základna A J.Formánek, J.Soukup,R.Kadlec, M.Všetečka
Základna B R.Vondruška P.Masopust J.Hanzal
Základna C J.Soukup, J.Formánek,D.Mařík,K.Hansová
Základna D J.Hanzal , L.Chaloupka, K.Hansová
Přípravka R.Vondruška, J.Hanzal,L.Chaloupka,K.Hansová Brankáři S.Hrubec T.Grgurič V.Vacek
Správní rada projednala obsazení a respektuje jednoznačné doporučení Trenérské rady, a pověřuje Sekretáře klubu Romana Heindla, aby zpracoval návrh rozpočtu, tak aby bylo možné společně s Vedoucím SpS, Vedoucím SCM a Hlavním trenérem brankařů projednat s trenéry podmínky trenérské smlouvy pro následující sezónu.

2.) Právní servis
Členové Správní rady Milan Janoušek a Jan Ryba informovali o zahájení činnosti Právního servisu HC České Budějovice, kdy se podařilo získat pro spolupráci v tříčlenném týmu Mgr. Janu Doležalovou, která doplnila JUDr. Jiřího Jarouška a Mgr. Petra Červeného.
Dne 13.4.2014 od 15:00 hod. proběhlo úvodní jednání, při kterém došlo k předání podkladů ve věci přechodu 17 hráčů z HC Mountfield, a.s. na Mountfield HK, a.s., bylo upřesněno zadání ve věci shromáždění dostupných informací a provedení právní analýzy s návrhem dalšího postupu. Dále byly předány koncepty smluvních ujednání, tedy trenérské smlouvy, sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě, k přepracování a úpravě dle platné legislativy NOZ. Na jednání byla stanovena pravidla komunikace, postupování potřebných podkladů a termíny pravidelných jednání Právního servisu. Veškerá zadání na právní poradenství, či zastupování a jednání v zájmu klubu, budou činěna na úrovní rozhodnutí Správní rady, popřípadě pověřeného člena Správní rady.

5.) Jednání se zástupci HC ČEZ Motor, a.s. Správní rada projednala s partnerem koncept „Smlouvy a spolupráci“ mezi kluby, v současné době na finální verzi pracují právníci. Cílem je uzavření smlouvy mezi klubu nejpozději do konce měsíce dubna.

6.) Předání klubu
Správní rada byla informována o přípravě na předání klubu, předání dle níže uvedeného rozsahu proběhne nejpozději do 25.4.2014. 1) FIHM – sklad, majetek, výstroj, atd.
2) Smluvní vztahy – evidence smluvních ujednání.
3) Účetnictví klubu, pokladna, účetní doklady, účetní uzávěrka, atd.
4) Registrace hráčů, evidence, protokol
5) Sportovní agenda
7.) Externí účetní
Správní rada projednala nabídku na poskytnutí účetního software, a vedení účetnictví, kdy v následující sezóně firma SLIM povede účetnictví klubu. Před zahájením nového účetního období, proběhne aktualizace účetní osnovy, dle potřeb klubu a s přihlédnutím k nálezu auditu BDA. V rámci zahájení činnosti externí účetní firmy, klub zpracuje interní směrnici ohledně oběhu účetních dokladů, která bude navazovat na smlouvu o poskytování vedení účetnictví klubu.

Sociální sítě

I podruhé v přípravě jsme na domácím ledě uspěli, @lausitzerfuechse jsme porazili 4:2. #priprava

Bude tato sestava dnes vítězná? Jaký je váš tip? #friendlymatch

Bude tato sestava dnes vítězná? Jaký je váš tip? #friendlymatch

Kabina na dnešní utkání je ready! #hcmotor #match #friendlymatch #dressingroom