MADETA MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
13.09.2017, Klub

Ani letos nebude chybět tombola, vyhrát můžete desetitisíce

ČESKÉ BUDĚJOVICE — I v letošní sezoně mají fandové šanci podpořit mládežnický klub a sami u toho vyhrát zajímavé částky. Během baráže si výherci odnesli kolem 100 000 korun a podobné to může být i během zápasů v sezoně 2017-18. Vyhledejte u stadionu nebo přímo v Budvar aréně kameloty s Hokejovou tobolou 50 na 50!
PRAVIDLA HRY - HOKEJOVÁ TOMBOLA 50 : 50

1. Hokejová tombola 50 : 50 (dále jen „tombola“) je provozovaná dle § 61 odst. 3 zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a jejím provozovatelem je HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s., IČO: 14499061, sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 7/8, PSČ 370 01, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 363 (dále jen „provozovatel“), který při jejím provozování spolupracuje se společností TIPSPORT a.s., IČ: 186 00 824, sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 673 a se společností BPA sport marketing a.s., IČ: 045 97605, sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 190 00, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 21139. Tombola má dobročinný charakter a výnosy z ní jsou určeny na podporu mládežnického hokeje v HC České Budějovice.

2. Výhra v tombole je určena na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze sázkové tikety, které budou prodány v den konání konkrétního hokejového zápasu v místě jeho konání na adrese stadionu Budvar aréna, F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice (dále jen „Zápas“). Prodej sázkových tiketů začíná v den konání předmětného utkání a uzávěrka prodeje sázkových tiketů končí vždy uplynutím jeho přestávky po 2. třetině (dále jen „prodejní doba“).

3. Prodejní cena jednoho sázkového tiketu je 50,- Kč a v rámci prodejní doby předmětného utkání jich může být prodáno 2.000 ks. Každý účastník tomboly, kterým může být pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „sázející“), si může  koupit  větší  množství sázkových tiketů až do jejich  úplného vyprodání v rámci prodejní doby předmětného utkání. Sázkový tiket sestává ze dvou částí, a to z části představující doklad  o  účasti  ve  hře,  která  po  zaplacení prodejní  ceny  sázkového  tiketu  zůstává  sázejícímu, a kontrolního ústřižku, který zůstává prodejci sázkového tiketu (dále jen „kamelot“). Obě části sázkového tiketu  obsahují kromě  jiného jedinečný  QR  kód,  který  po  zaplacení  prodejní  ceny  načte  kamelot elektronickou  čtečkou,  čímž  dojde  k zařazení  takového  sázkového  tiketu do  slosování.  Obě  části sázkového  tiketu  dále  obsahují  číslo  sázkového  tiketu,  které  slouží  za  účelem  možnosti  náhradního zařazení sázkového tiketu do slosování v případě poruchy elektronické čtečky či jiného technického problému. Jakákoliv neoprávněná manipulace se sázkovým tiketem, jeho pozměňování či padělání má za následek jeho neplatnost a zánik nároku na uplatnění výhry.

4. Herní  jistina představuje  součin  počtu  prodaných  sázkových  tiketů  v rámci  prodejní  doby zápasu a prodejní ceny sázkového tiketu. Při prodeji všech 2.000 ks sázkových tiketů je tak herní jistina 100.000,- Kč. 50% herní jistiny je určeno na jedinou peněžní výhru pro 1 sázejícího držícího vylosovaný sázkový tiket (dále jen „výherce“). Zbývajících 50% herní jistiny je určeno pro provozovatele, který ji použije pro podporu mládežnického hokeje v HC České Budějovice. Minimální výhra v rámci zápasu je vždy 5.000,- Kč.

5. Slosování tomboly proběhne po uzávěrce prodeje sázkových tiketů v průběhu 3. třetiny zápasu a bude zároveň veřejně vyhlášen vylosovaný výherní sázkový tiket. Výherce se musí dostavit do 10  minut  od konce zápasu včetně jeho případného prodloužení na provozovatelem určené místo např. poblíž vstupu na ledovou plochu tak, aby mohla být výhra veřejně předána. V případě, že se výherce v uvedené lhůtě pro svoji výhru nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká. Nevyzvednutá výhra poté propadá provozovateli, který ji použije pro podporu mládežnického hokeje v HC České Budějovice.

6. O předání výhry bude s výhercem sepsán předávací protokol, který bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození a jeho trvalý pobyt (dále jen „OÚ“), přičemž provozovatel se o OÚ jako jejich správce a zpracovatel zavazuje  zachovávat  mlčenlivost vyjma  výjimek  stanovených  příslušným  právním předpisem. Takto získané OÚ, s jejichž shromážděním a zpracováním za podmínek uvedených v těchto pravidlech vyjadřuje podpisem na předávacím protokolu výherce svůj souhlas, budou sloužit výhradně pro účely evidence provozovatele o vyplacené výhře a nebudou dále kromě společnosti TIPSPORT a.s. a společnosti  BPA  sport  marketing  a.s. postupovány  třetím  subjektům vyjma výjimek  stanovených příslušným právním předpisem a po 1 roce budou zlikvidovány. Výherce svůj souhlas se zpracování OÚ může kdykoliv bezplatně písemně odvolat a má dále právo přístupu k OÚ, právo na jejich opravu a může požádat provozovatele o vysvětlení, požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav zejména blokováním OÚ,  doplněním nebo  jejich likvidací.  V případě,  že  by  provozovatel nevyhověl  takovému  požadavku výherce, může se výherce obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Zapojením se do tomboly dává Výherce dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas provovateli, společnosti TIPSPORT  a.s.  a společnosti BPA sport marketing a.s.:
- na zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině, která může být přístupná na internetu nebo jinak uveřejněná v médiích
- na použití jeho jména, příjmení a města (obec) na marketingové účely
- s vyhotovením  a  bezplatným  uveřejněním  portrétů  (zaslaných  výhercem  i  vyhotovených provozovatelem)  a  obrazových,  zvukových  a  zvukovo-obrazových  a  jiných  záznamů  výherce v masmediálních prostředcích (zejména elektronických, tištěných a na internetu) a v propagačních materiálech provozovatele; a to na dobu 1 roku.

8. Tato pravidla jsou platná od 1. 9. 2017
Sociální sítě

Kapitána v letech 1970 až 1973 dělal útočník JOSEF PÁRTL. Přečtěte si zajímavý článek, kde Pártl vypráví, jak se dostával z...

V úterý se představíme na ledě první Sparty. PREVIEW ??hcmotor.cz/clanek.asp?id=…

Těsnou porážku s Dynamem hodnotil náš útočník Pavel Novák. Mrkněte na videorozhovor.hcmotor.cz/clanek.asp?id=…

Těsné utkání bylo k vidění v Budvar aréně, když k vidění byly jen tři branky. O dvě z nich se postaraly Pardubice, které v Budvar...

×
×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Sparta Praha
Madeta Motor Č. Budějovice