ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
19.03.2019, Klub

Hokejová tombola 50:50 se vrací v novém kabátu! Vyhrát můžete až 50 000 Kč

ČESKÉ BUDĚJOVICE — Pamatujete na hokejovou tombolu 50:50? Dnes i zítra budete mít možnost vyhrát až 50 000 Kč pro vás i pro českobudějovickou mládež! Výherní losy, které stojí 50 Kč, si můžete zakoupit před utkáním nebo v jeho průběhu u kamelotů v zeleném tričku s nápisem Chance a cedulí.

Práva a povinnosti

(1) Partner je povinen prostřednictvím Systému provozovat Hokejovou tombolu 50:50 v souladu s jejími pravidly, které představují přílohu č. 2 této smlouvy. Pravidla je Chance oprávněn v případě potřeby (zejména v případě změny zákona 186/2016 Zákon o hazardních hrách) měnit, když v takovém případě je povinen Partnerovi takovou změnu dát v dostatečném předstihu na vědomí. Taková případná změna pravidel však nesmí zahrnovat rozdělení herní jistiny v jiném poměru než 50:50. Partner je povinen Hokejovou tombolu 50:50 provozovat minimálně na 66% (dvou třetinách) ze všech domácích zápasů hokejového Klubu HC Motor České Budějovice v místě jeho konání na adrese stadionu Budvar aréna, F. A. Gerstnera 7/8,37001 České Budějovice v rámci každé sezóny Chance Ligy, nebude-li s Chancí dohodnuto jinak.

(2) Partner je povinen se při provozování Hokejové tomboly 50:50 řídit pokyny Chance. Partner je povinen zajistit, aby danou Hokejovou tombolu 50:50 zajišťoval dostatečný počet kamelotů, kteří budou prodávat Tikety a budou vybaveni čtečkami QR kódů, a dále dalším potřebným personálem zajišťujícím správu přijatých vkladů, prodaných Tiketů, losování výherního Tiketu, jeho vyhlášení a předání výhry jedinému výherci a sepsání protokolu o proběhlém slosování, popř. protokolu o nevyzvednuté výhře (viz příloha č. 3 této smlouvy). V případě, že Chance dodá Partnerovi vybavení pro kameloty (zejména vesty nesoucí logo Hokejové tomboly 50:50, Chance a logo Partnera, kšiltovku a brašnu s logem Hokejové tomboly 50:50, případně Chance), je Partner povinen zajistit, aby jej kameloti při prodeji Tiketů používali. Chance může Partnerovi dále poskytnout reklamní předměty či jiná marketingová plnění (plakáty, audiovizuální nahrávky, grafické soubory apod.), které je Partner povinen při provozování Hokejové tomboly 50:50 dle pokynů Chance využít a používat.

(3) Minimální výše výhry v rámci příslušné Hokejové tombole 50:50 je 2.000,- Kč. V případě, že v rámci příslušné Hokejové tomboly 50:50 bude Partnerem na herní jistině vybráno méně než 4.000,- Kč, zavazuje se Chance dorovnat částku výhry určenou pro jediného výherce tak, aby dosáhla minimální výše v tomto odstavci uvedené výhry, tedy částky 2.000,- Kč. Např. v rámci příslušné Hokejové tomboly 50:50 bude Partnerem prodáno 70 ks Tiketů, čímž bude dosaženo herní jistiny 3.500,- Kč. 50% z herní jistiny určené pro jediného výherce tak představuje částku 1.750,- Kč a Chance k této částce přidá částku 250,- Kč, aby bylo dosaženo výše v tomto odstavci uvedené minimální výhry. Tato případná dotace za účelem dosažení minimální výše výhry bude Partnerovi poskytnuta Chancí jako dar pro podporu mládežnického hokeje v HC České Budějovice.

(4) Partner je povinen v souladu s pravidly Hokejové tomboly 50:50 zajistit protokolární předání výhry jedinému Výherci, se kterým v potřebném počtu sepíše protokol o proběhlém slosování a předá mu výhru, popř. zajistí její bezhotovostní výplatu. V případě, že se o výhru v dané lhůtě dle pravidel Hokejové tomboly 50:50 nepřihlásí žádný výherce, je Provozovatel povinen sepsat o takové skutečnosti protokol o nevyzvednuté výhře. Nevyzvednutá výhra připadá Partnerovi, který ji je povinen rovněž použít pro podporu mládežnického hokeje v HC České Budějovice. Správcem osobních údajů Výherce, které jsou uvedeny na předávacím protokolu je Chance a Partner je jejich zpracovatelem. Chance jako správce osobních údajů Výherce odpovídá za to, že budou odstraněny po uplynutí lhůty jednoho roku od dne vyhotovení předávacího protokolu.

(5) Partner je povinen vždy po skončení dané sezóny Chance Ligy, a to nejpozději do 1 měsíce, zaslat Chanci písemný přehled veškerých částek jím získaných v rámci všech Hokejových tombol 50:50 v dané sezóně Chance Ligy a popsat průkazným způsobem jejich použití pro podporu mládežnického hokeje v HC České Budějovice.

(6) Partner se zavazuje za pronájem Systému hradit Chanci nájemné ve výši 10% z každé dosažené herní jistiny příslušné Hokejové tomboly 50:50 provozované při daném domácím zápasu Klubu konaného v rámci Chance Ligy. Nájemné, ke kterému bude připočtena DPH, bude Partner hradit na základě faktury, kterou se zavazuje Chance doručit Partnerovi dvakrát ročně. Faktury budou vystaveny takto: za období červen až prosinec příslušného kalendářního roku do 15. ledna následujícího kalendářního roku a za období leden až datum ukončení hokejové sezóny Partnera do 15. dne po skončení hokejové sezóny Partnera. Nájemné zahrnuje též úhradu za dodávku Tiketů, vybavení potřebného pro provozování Hokejové tomboly 50:50 včetně práva používání ochranné známky Hokejová tombola 50:50, kterou je Partner oprávněn používat v souvislosti s propagací Hokejové tomboly 50:50.

(7) Partner není oprávněn uzavřít v době trvání této smlouvy ani v době následující sezóny extraligy ledního hokeje po skončení této smlouvy obdobnou smlouvu jako je tato smlouva, tedy využívající princip Hokejové tomboly 50:50 či princip jemu podobný.

(8) Chance je oprávněn rozhodnout o ukončení provozování Hokejové tomboly 50:50, když v takovém případě je povinen tuto skutečnost prokazatelně Partnerovi sdělit v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 5 dnů před konáním nejbližšího termínu Hokejové tomboly 50:50. V případě rozhodnutí o ukončení provozování Hokejové tomboly 50:50 dochází současně k ukončení trvání této smlouvy a Partner je zejména povinen Chanci vrátit QR čtečky a další poskytnuté vybavení vyjma oblečení a brašen pro kameloty stejně jako v případě, že k ukončení této smlouvy dojde z jiného důvodu.

Tato pravidla jsou platná od 6. 11. 2018

Sociální sítě

70. narozeniny slaví bývalý útočník František Čech. V A týmu 12 sezon, 414 zápasů, 161 gólů (26 vítězných, 6 remízových), 235...

Před 25 lety náš klub vyhrál třetí duel série o 3. místo s nabitým týmem @RytiriKladno a slavil tak bronzové medaile ?? Nejvíc se...

Tak jednoho brankáře už máme ??hcmotor.cz/clanek.asp?id=…

Vzpomínáte? ?? #tbt #15letzpět